ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας στους μαθητές της Α’ Λυκείου, της Β΄ Λυκείου και της Γ΄ Λυκείου.

Από τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Λύκειο ο μαθητής:
1. Επαναλαμβάνει και, κυρίως, διευρύνει γνώσεις τις οποίες έχει αποκτήσει από το Γυμνάσιο και προσεγγίζει με επιστημονικά αυστηρότερο τρόπο και κριτήριο τις έννοιες, τις θεωρίες, τους νόμους και τις αρχές που διέπουν τη Βιολογία, ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύει διεργασίες και φαινόμενα που αφορούν στους οργανισμούς και στις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

2. Ανακαλύπτει ότι η Βιολογία αντλεί και αξιοποιεί γνώσεις από τις άλλες θετικές επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργεί την ικανότητα να αναγνωρίζει την ενότητα και τη συνέχεια της επιστημονικής γνώσης σε ζητήματα σχετικά με τα έμβια συστήματα. Παράλληλα, εξοικειώνεται με την επιστημονική μεθοδολογία και τον επιστημονικό τρόπο προσέγγισης, διερεύνησης, ανάλυσης και ερμηνείας του έμβιου κόσμου.

3. Διαπιστώνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δε μπορεί να μένει γνωστικά και ηθικά αμέτοχος των προκλήσεων που γεννούν η καλπάζουσα γνώση και οι εξελίξεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία της Βιολογίας, καθώς η τελευταία είναι παρούσα σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα θέματα προσεγγίζονται με συμμετοχικές και βιωματικές μεθόδους, οι οποίες προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις ζωής.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη και στις τρεις τάξεις του Λυκείου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές εξετάσεις και από παρουσιάσεις.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

UCMAS Φιλολογικά  Pre-Junior
Πληροφορική Βιολογία Χημεία
Λογιστική/Οικονομικά Μαθηματικά
Μελετητήριο Αγγλικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Καντάρας 80Α, Στρόβολος, Λευκωσία
  • 22 262600
  • info@yiasemi.com.cy