Πληροφορική για Φοιτητές

Αναβάθμισε τις ψηφιακές σου δεξιότητες.

Οι καθηγητές μας είναι έμπειροι τόσο στη κατανόηση όσο και στη χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού*. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές μας να είναι σε θέση ώστε να επιλύσουν απορίες αλλά και να σας βοηθήσουν σε διάφορες εργασίες.

Σκοπός μας δεν είναι να σας επιλύσουμε τα προβλήματα αλλά να σας υποδείξουμε πως να τα επιλύσετε μόνοι σας με τη σωστή καθοδήγηση. Εννοείτε ότι η έγκαιρη προειδοποίηση αναφορικά με την οργάνωση τμήματος ή βοήθειας θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 262600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.