ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

Φυσική γυμνασίου και λυκείου κοινού κορμού και επιλογής
Παρέχονται ομαδικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα για μεγιστοποίηση του χρόνου που διατίθεται σε κάθε μαθητή, καθώς και εξατομικευμένα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Στόχος είναι η ανοδική πορεία των μαθητών, με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού. Θέτοντας διαφορετικούς στόχους για κάθε παιδί, δίνεται πολύπλευρη και πλούσια γνώση σε κάθε παιδί και τον βοηθά να προοδεύει.

Το πρόγραμμά της φυσικής παρέχει:
• Βοήθεια στα παιδιά για ολοκλήρωση των εργασιών του σχολείου καθώς και προετοιμασία για τα διαγωνίσματα.
• επιπλέον υλικό με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών.
• Συχνές επαναλήψεις καθώς και αξιολογήσεις.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο φροντιστήριο μας, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά μαθαίνουν να εξερευνούν καταστάσεις, και φροντίζουμε ώστε να εμπεδώνουν τις νέες γνώσεις και να προσπαθούν να τις ερμηνεύουν και να τις χρησιμοποιούν.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη για όλα τα τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προκειμένου να γίνει με τον επιτυχέστερο τρόπο ο έλεγχος της κατανόησης και της εμπέδωσης των διδασκομένων οι μαθητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές εξετάσεις και από παρουσιάσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ