Πληροφορική

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές Β’ Λυκείου Κατεύθυνσης και Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης οι οποίοι επιθυμούν να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πληροφορικής για διεκδίκηση θέσης σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίλυση ασκήσεων στο μάθημα και εργασίες στο σπίτι. Δουλεύουμε χρησιμοποιώντας τις αναλυτικές σημειώσεις του καθηγητή σε συνδυασμό με την ύλη του σχολείου. Η εξάσκηση συμπεριλαμβάνει προβλήματα από προηγούμενα θέματα εξετάσεων, πρακτική εξάσκηση και συγγραφή κώδικα, επανάληψη θεωρίας και προετοιμασία για τα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

• Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος
• Αλγόριθμοι
• Λογικά διαγράμματα
• Τύποι δεδομένων
• Συναρτήσεις & διαδικασίες
• Πίνακες Εκφράσεις και προτεραιότητα πράξεων
• Ταξινόμηση & αναζήτηση
• Πληροφοριακά συστήματα
• Ανάλυση συστημάτων
• Κύκλος ζωής συστήματος
• Διαγράμματα ροής δεδομένων

Τι προσφέρουμε:

Σημείωση: Πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες εξέτασης σε όλα τα επίπεδα ECDL.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 262600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.