Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Τι προσφέρουμε:

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Β και Γ έτους Τεχνικών σχολών , όπου μπορούν να
διεκδικήσουν θέση για σπουδές σε Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Κύπρου ή της Ελλάδας, μέσα από την διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων .

Διδάσκεται από εκπαιδευτικό με χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο μάθημα. Μαθητές μας έχουν
εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο Κύπρου στο κλάδο της Πληροφορικής και σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας σε κλάδους όπως Ηλεκτρολόγων Μηχανικών!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 262600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.