ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Η προσφορά των απαραίτητων γνώσεων της λειτουργίας του γλωσσικού μας συστήματος αποσκοπεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ούτως ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να διατυπώνουν με ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα το περιεχόμενο της σκέψης τους στο γραπτό και προφορικό λόγο. Να διευρύνουν τον προβληματισμό τους επί ποικίλων θεμάτων. Να μπορούν να διακρίνουν τις γλωσσικές ποικιλίες και τα διάφορα επίπεδα λόγου στις ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις. Να επισημαίνουν τους τρόπους ανάπτυξης μίας παραγράφου και τη δομή τής καθώς επίσης να κατανοούν και να επεξεργάζονται κείμενα από διάφορα επίπεδα γραπτού λόγου.

Διδάσκονται:
Όλα τα φιλολογικά μαθήματα ( Νέα Ελληνικά, Ιστορία , Αρχαία ) Γυμνασίου – Λυκείου και εκμάθηση Ελληνικών σε αλλόγλωσσους (Learn Greek)

• Ατομικά μαθήματα
• Προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις
• Τμήματα για ομογενείς
• Μαθήματα για ανεξεταστέους

Παρέχονται ομαδικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα για μεγιστοποίηση του χρόνου που διατίθεται σε κάθε μαθητή, καθώς και εξατομικευμένα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Στόχος είναι η ανοδική πορεία των μαθητών, με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού. Θέτοντας διαφορετικούς στόχους για κάθε παιδί, δίνεται πολύπλευρη και πλούσια γνώση σε κάθε παιδί και τον βοηθά να προοδεύει.

Το πρόγραμμά των φιλολογικών παρέχει:
• Βοήθεια στα παιδιά για ολοκλήρωση των εργασιών του σχολείου καθώς και προετοιμασία για τα διαγωνίσματα.
• επιπλέον υλικό με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών.
• Συχνές επαναλήψεις καθώς και αξιολογήσεις.

Στόχοι του πργράμματος μας:
1. Η συμμετοχή τους κατά την ανάλυση και το σχολιασμό των κειμένων στην τάξη και η συμβολή τους στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
2. Η κατανόηση και η επίλυση των εργασιών που δίδονται για το σπίτι.
3. Η συμμετοχή τους στο μάθημα να αυξηθεί. 
4. Η απόδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες να σημειώσει αισθητή άνοδο. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο φροντιστήριο μας, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά μαθαίνουν να εξερευνούν καταστάσεις, και φροντίζουμε ώστε να εμπεδώνουν τις νέες γνώσεις και να προσπαθούν να τις ερμηνεύουν και να τις χρησιμοποιούν.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη για όλα τα τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προκειμένου να γίνει με τον επιτυχέστερο τρόπο ο έλεγχος της κατανόησης και της εμπέδωσης των διδασκομένων οι μαθητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές εξετάσεις και από παρουσιάσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ