ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Η προσφορά των απαραίτητων γνώσεων της λειτουργίας του γλωσσικού μας συστήματος αποσκοπεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ούτως ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να διατυπώνουν με ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα το περιεχόμενο της σκέψης τους στο γραπτό και προφορικό λόγο. Να διευρύνουν τον προβληματισμό τους επί ποικίλων θεμάτων. Να μπορούν να διακρίνουν τις γλωσσικές ποικιλίες και τα διάφορα επίπεδα λόγου στις ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις. Να επισημαίνουν τους τρόπους ανάπτυξης μίας παραγράφου και τη δομή τής καθώς επίσης να κατανοούν και να επεξεργάζονται κείμενα από διάφορα επίπεδα γραπτού λόγου.

Στόχοι του πργράμματος μας:
1. Η συμμετοχή τους κατά την ανάλυση και το σχολιασμό των κειμένων στην τάξη και η συμβολή τους στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
2. Η κατανόηση και η επίλυση των εργασιών που δίδονται για το σπίτι.
3. Η συμμετοχή τους στο μάθημα να αυξηθεί. 
4. Η απόδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες να σημειώσει αισθητή άνοδο. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο φροντιστήριο μας, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά μαθαίνουν να εξερευνούν καταστάσεις, και φροντίζουμε ώστε να εμπεδώνουν τις νέες γνώσεις και να προσπαθούν να τις ερμηνεύουν και να τις χρησιμοποιούν.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη για όλα τα τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προκειμένου να γίνει με τον επιτυχέστερο τρόπο ο έλεγχος της κατανόησης και της εμπέδωσης των διδασκομένων οι μαθητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές εξετάσεις και από παρουσιάσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

UCMAS Φιλολογικά  Pre-Junior
Πληροφορική Βιολογία Χημεία
Λογιστική/Οικονομικά Μαθηματικά
Μελετητήριο Αγγλικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Καντάρας 80Α, Στρόβολος, Λευκωσία
  • 22 262600
  • info@yiasemi.com.cy