Πληροφορική Λυκείου

Τι προσφέρουμε:

Σημείωση: Πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες εξέτασης σε όλα τα επίπεδα ECDL.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 262600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.