Πληροφορική Γυμνασίου

– Online Essential (Microsoft Outlook και Internet Explorer)
– Word Processing (Microsoft Word – Δωρεάν εξέταση στο σχολείο)

– Spreadsheet (Microsoft Excel – Δωρεάν εξέταση στο σχολείο)
– Presentation (Microsoft

– Image Editing (Photoshop CS6)
– Computer Essential (Windows 10)
– Using Database (Microsoft Database – Δωρεάν εξέταση στο σχολείο)

>> Ενισχυτικά μαθήματα Α, Β και Γ Γυμνασίου για σχολικά Διαγωνίσματα.

Σημείωση: Πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες εξέτασης σε όλα τα επίπεδα ECDL.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 262600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.