ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ
Δημοτικού-Γυμνασίου

Στο Φροντιστήριο Yiasemi πιστεύουμε πως η επιτυχία των παιδιών μας εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο μελέτης τους στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μάθουν οι μαθητές από μικρή ηλικία να διαβάζουν σωστά.

Οι έμπειροι καθηγητές μας είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτήν την ευθύνη βοηθώντας στη μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, στην κατανόηση της διδακτέας ύλης των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου, καθώς και στην ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα διαγωνίσματα τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο φροντιστήριο μας, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά μαθαίνουν να εξερευνούν καταστάσεις, και φροντίζουμε ώστε να εμπεδώνουν τις νέες γνώσεις και να προσπαθούν να τις ερμηνεύουν και να τις χρησιμοποιούν.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη για όλα τα τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προκειμένου να γίνει με τον επιτυχέστερο τρόπο ο έλεγχος της κατανόησης και της εμπέδωσης των διδασκομένων οι μαθητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές εξετάσεις και από παρουσιάσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ