ΑΓΓΛΙΚΑ

Στο Φροντιστήριο Yiasemi η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας κατέχει εξέχουσα θέση, για αυτό υπάρχουν τμήματα pre-junior στα οποία γίνονται δεκτά παιδιά από 4 χρονών. Ακολουθούν όλες οι βαθμίδες μέχρι την απόκτηση του πτυχίου IGCSE.

Κάθε χρόνο οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατάλληλα για να παρακαθήσουν τις αναγνωρισμένες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του πανεπιστημίου Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, IGCSE).

Διδάσκονται επίσης IELTS για όσους χρειάζονται το συγκεκριμένο διπλώματα αγγλικών για εισδοχή σε πανεπιστήμια. Παρέχεται βοήθεια στους μαθητές οι οποίοι έχουν το μάθημα των αγγλικών στο σχολείο.

Τα μαθήματα είναι ομαδικά καθώς και ατομικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Γίνονται επίσης μαθήματα σε ενήλικες προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα, ταυτόχρονα όμως οι μαθητές μας αναπτύσσουν τον γραπτό λόγο μέσα από σωστές τεχνικές και ρουτίνες που ακολουθούνται.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδακτέα ύλη για όλα τα τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και βασίζεται στα όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προκειμένου να γίνει με τον επιτυχέστερο τρόπο ο έλεγχος της κατανόησης και της εμπέδωσης των διδασκομένων οι μαθητές αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους, από συχνές γραπτές δοκιμασίες και προφορικές εξετάσεις και από παρουσιάσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ